Ανακαίνιση

Η ανακαίνιση μιας κατοικίας, σε συνδυασμό με την ενεργειακή αναβάθμιση αυτής, φαντάζει πιο αναγκαία από ποτέ. Πέραν της αισθητικής βελτίωσης της εικόνας του σπιτιού μας είναι σημαντική και η μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Βασικός κανόνας είναι η σωστή επιλογή ενός έμπειρου μηχανικού για την ανακαίνιση του χώρου. Η εμπειρία μας, επιτρέπει τη σωστή διαχείριση των σταδίων των εργασιών, καθώς και την αντιμετώπιση διαφόρων τεχνικών θεμάτων. Για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα με το μικρότερο κόστος, επιβάλλεται ο ενεργειακός έλεγχος του σπιτιού, από έναν πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή-μηχανικό, ο οποίος και θα προτείνει οικονομικές και αποδοτικές λύσεις, επίτευξης ορθής ενεργειακής αναβάθμισης.

Παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών καθώς αναλαμβάνουμε έργα για τα οποία ζητείται παράδοση των χώρων με το κλειδί στο χέρι, ή ακόμα και τμηματικές επεμβάσεις και ανακαινίσεις. 

Η επίσκεψη στο χώρο σας και η συζήτηση γύρω από τις ανάγκες σας μπορούν να  αποτελέσουν σημείο εκκίνησης μιας μεγαλύτερης συνεργασίας. Η μελέτη και η σύνθεση έχουν στόχο τη δημιουργία ενός χώρου λειτουργικού, αισθητικά αναβαθμισμένου, ενός χώρου που δεν θα χάσει την αξία του στο χρόνο. Η έρευνα αγοράς και η επιλογή υλικών με τη βοήθεια της έμπειρης ομάδας μας αποτελεί  ένα από τα σημαντικότερα στάδια στη διαδικασία της ανακαίνισης και συμβάλλει στο τελικό αποτέλεσμα. Τέλος παρέχουμε πλήρη επίβλεψη σε κάθε στάδιο ενός έργου μέχρι και την αποπεράτωσή του.