Υπηρεσίες μηχανικών

Οικοδομικές Άδειες

Αναλαμβάνουμε να εκπονήσουμε όλες τις απαραίτητες μελέτες για την έκδοση της οικοδομικής σας άδειας.

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Αναλαμβάνουμε την αρχιτεκτονική μελέτη κτιριακών έργων, την επίβλεψη και οργάνωση του έργου έως την ολοκλήρωση της κατασκευής. Τα έργα αφορούν κατοικίες, κτιριακά συγκροτήματα, κτίρια γραφείων, χώρους εστίασης κλπ.

Στατικές Μελέτες

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση στατικών μελετών για κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, μεταλλικές και σύμμικτες κατασκευές. 

Παράλληλα αναλαμβάνουμε την επίβλεψη κατά την διαδικασία της κατασκευής για την ορθή εφαρμογή της μελέτης.

Κατά την εκπόνηση των στατικών μελετών των κτιριακών έργων λαμβάνοντα υπ’ όψη οι εκάστοτε ισχύοντες κανονισμοί.

Τοπογραφικά Διαγράμματα ΕΓΣΑ 87

Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό τοπογραφικών διαγραμμάτων για την αποτύπωση, τη χάραξη αλλά και την οριοθέτηση οικοπέδων τα οποία απαιτούνται για κάθε νόμιμη πράξη αλλά και για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

Ρυθμίσεις Αυθαίρετων

Αναλαμβάνουμε την υπόθεση του αυθαίρετου ακινήτου σας και την πλήρη διαδικασία για τη τακτοποίηση του.

Ηλεκτρονική ταυτότητα Κτιρίου 

Η εταιρία μας χορηγεί Βεβαιώσεις Μηχανικού συνοδευόμενες από τοπογραφικό διάγραμμα, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, και έχει ισχύ 2 μηνών.

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Αναλαμβάνουμε την έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού για την κατοικία ή το κατάστημά σας, σχηματίζοντας άμεσα & υπεύθυνα τη σαφή εικόνα της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου, με αυτοψία του χώρου σας από εξειδικευμένο μηχανικό.