Έργο στο Ίλιον

Έτος: 2017

Η κατασκευή περιελάμβανε τη στατική ενίσχυση του υπάρχοντος κτιρίου και την αναδιαμόρφωση των όψεων. Συγκεκριμένα, ο παλαιός φέρον οργανισμός του κτιρίου συνδέθηκε με το νέο φέροντα οργανισμό που κατασκευάστηκε εξωτερικά από το υπάρχον κτίριο, αφού πραγματοποιήθηκαν εκσκαφές και νέα θεμελίωση. Μετά τη στατική αποκατάσταση, οι νέες κολώνες και δοκάρια επενδύθηκαν με διακοσμητικά τούβλα και τα παλαιά ξύλινα κουφώματα αντικαταστάθηκαν από νέα κουφώματα αλουμινίου.