Ανακαίνιση και αποκατάσταση παλαιομένης κατοικίας στο Χαλάνδρι

Έτος: 2017

Πρόκειται για ριζική ανακαίνιση ισόγειας κατοικίας, κατασκευής του 1970, κατά τη διάρκεια της οποίας και λόγω της μεγάλης έκτασης εσωτερικών διαμορφώσεων, κρίθηκε αναγκαία η στατική ενίσχυση του κτιρίου με τη χρήση μεταλλικών υποστηλωμάτων που εδράστηκαν σε νέα θεμελίωση.

Η έναρξη των εργασιών πραγματοποιήθηκε στις αρχές Αυγούστου και σε σύντομο χρονικό διάστημα, πετύχαμε να διαμορφώσουμε εσωτερικά την οικία (αποξήλωση του μεγαλύτερου μέρους των εσωτερικών χωρισμάτων και χτίσιμο νέων) σύμφωνα με τις επιθυμίες των ιδιοκτητών, με πρωταρχικό πάντοτε στόχο την ασφάλεια και τη στατικότητα της κατασκευής.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε νέα ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση, προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες ενός σύγχρονου διαμερίσματος.

Τα επόμενα στάδια περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση των ψευδοροφών, την τοποθέτηση νέων ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου, την τοποθέτηση πλακιδίων σε όλους τους χώρους, τις ξύλινες κατασκευές (κουζίνα, πόρτες, ντουλάπες), τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς.