Ανακαίνιση κατοικίας στην Αργυρούπολη

Έτος: 2019

Πρόκειται για ριζική ανακαίνιση κατοικίας, κατασκευής του 1973. Η έναρξη των εργασιών πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου και σε σύντομο χρονικό διάστημα, πετύχαμε να διαμορφώσουμε εσωτερικά την οικία σύμφωνα με τις επιθυμίες των ιδιοκτητών, με πρωταρχικό πάντοτε στόχο την ασφάλεια και τη στατικότητα της κατασκευής.  Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε νέα ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση, προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες ενός σύγχρονου διαμερίσματος.  Τα επόμενα στάδια περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση των ψευδοροφών, την τοποθέτηση νέων ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου, την τοποθέτηση πλακιδίων σε όλους τους χώρους, τις ξύλινες κατασκευές (κουζίνα, πόρτες, ντουλάπες), τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς.