Μελέτη-Κατασκευή νέας 8-όροφης πολυκατοικίας στην Αθήνα