Μελέτη Συγκροτήματος Μονοκατοικιών στη Σητεία Κρήτης